Các hạng bằng lái xe hiện nay tại Việt Nam

Bạn đang muốn tìm hiểu hiện nay tại Việt Nam có bao nhiêu hạng bằng lái xe và chức năng của từng hạng bằng lái xe này như thế nào thì Thi Lái Xe Online xin giới thiệu chi tiết về các loại bằng lái xe hiện nay như sau.

Theo Luật Giao thông đường bộ và Thông tư số 07/2009/TT – BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì giấy phép lái xe được phân ra 11 hạng bằng lái xe sau đây:

Chức năng của 11 hạng bằng lái xe

1. Hạng A1 cấp cho:
– Người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3;
– Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.

2. Hạng A2 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

3. Hạng A3 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô ba bánh, bao gồm cả xe lam, xích lô máy và các loại xe quy định cho giấy phép lối xe hạng A1.

4. Hạng A4 cấp cho người lái xe để điều khiển các loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1000 kg.

5. Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
– Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;
Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg;
– Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg.

6. Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
– Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg;
– Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1.

7. Hạng C cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
– Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên;
– Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên;
– Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.

8. Hạng D cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
– Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;
– Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C.

9. Hạng E cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
– Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi;
– Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và D.

10. Người có giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D và E khi điều khiển các loại xe tương ứng được kéo thêm một rơ moóc có trọng tải thiết kế không quá 750 kg.

11. Hạng F cấp cho người đã có giấy phép lái xe các hạng B2, C, D và E để điều khiển các loại xe ô tô tương ứng kéo rơ moóc có trọng tải thiết kế lớn hơn 750 kg, sơ mi rơ moóc, ô tô khách nối toa, được quy định cụ thể như sau:
– Hạng FB2 cấp cho người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng B2 có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1 và hạng B2;
– Hạng FC cấp cho người lái xe ôtô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và hạng FB2;
– Hạng FD cấp cho người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng D có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D và FB2;
– Hạng FE cấp cho người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe: ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD.

Nội dung học và thi của các hạng bằng lái xe như thế nào ?

Đối với hạng bằng A1 thì bạn phải học bộ lý thuyết 150 câu hỏi thi lái xe và phải vượt qua 16/20 câu hỏi của 1 trong 8 bộ đề thi sát hạch lái xe A1. Phần thực hành sa hình bạn phải đạt 80/100 điểm trong 4 bài thi sa hình liên hoàn nhé

Đối với hạng bằng A1 thì bạn phải học bộ lý thuyết 365 câu hỏi thi lái xe và phải vượt qua 18/20 câu hỏi của 1 trong 8 bộ đề thi sát hạch lái xe A2. Phần thực hành sa hình bạn phải đạt 80/100 điểm trong 4 bài thi sa hình liên hoàn nhé.

Các hạng bằng lái xe B1,B2 thì bạn phải sử dụng 450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất và phải vượt qua 26/30 câu trong 15 bộ đề thi sát hạch lái xe ô tô và phần thi sa hình bạn phải đạt 80/100 điểm trong 11 bài thi sa hình mới nhất.

Các hạng bằng lái xe C, D, E, F thì bạn phải sử dụng 450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất và phải vượt qua 28/30 câu trong 15 bộ đề thi sát hạch lái xe ô tô và phần thi sa hình bạn phải đạt 80/100 điểm trong 11 bài thi sa hình mới nhất

Các hạng bằng lái xe hiện nay tại Việt Nam
5 (100%) 1 vote
Please follow and like us:

Leave A Comment