450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất

Phần 9: từ câu 361-405 (450 câu hỏi sát hạch lái xe)

Câu 361:
361

Đáp án đúng là:2
Câu 362:
362

Đáp án đúng là:1
Câu 363:
363

Đáp án đúng là:2
Câu 364:
364

Đáp án đúng là:2
Câu 365:
365

Đáp án đúng là:1
Câu 366:
366

Đáp án đúng là:1
Câu 367:
367

Đáp án đúng là:2
Câu 368:
368

Đáp án đúng là:1
Câu 369:
369

Đáp án đúng là:3
Câu 370:
370

Đáp án đúng là:2
Câu 371:
371

Đáp án đúng là:2
Câu 372:
372

Đáp án đúng là:1
Câu 373:
373

Đáp án đúng là:3
Câu 374:
374

Đáp án đúng là:1
Câu 375:
375

Đáp án đúng là:2
Câu 376:
376

Đáp án đúng là:1
Câu 377:
377

Đáp án đúng là:1
Câu 378:
378

Đáp án đúng là:3
Câu 379:
379

Đáp án đúng là:2
Câu 380:
380

Đáp án đúng là:2
Câu 381:
381

Đáp án đúng là:4
Câu 382:
382

Đáp án đúng là:2,3
Câu 383:
383

Đáp án đúng là:1
Câu 384:
384

Đáp án đúng là:2
Câu 385:
385

Đáp án đúng là:1
Câu 386:
386

Đáp án đúng là:2
Câu 387:
387

Đáp án đúng là:1
Câu 388:
388

Đáp án đúng là:2
Câu 389:
389

Đáp án đúng là:4
Câu 390:
390

Đáp án đúng là:1
Câu 391:
391

Đáp án đúng là:2
Câu 392:
392

Đáp án đúng là:3
Câu 393:
393

Đáp án đúng là:2
Câu 394:
394

Đáp án đúng là:1
Câu 395:
395

Đáp án đúng là:2
Câu 396:
396

Đáp án đúng là:3
Câu 397:
397

Đáp án đúng là:3
Câu 398:
398

Đáp án đúng là:3
Câu 399:
399

Đáp án đúng là:1
Câu 400:
400

Đáp án đúng là:3
Câu 401:
401

Đáp án đúng là:2
Câu 402:
402

Đáp án đúng là:3
Câu 403:
403

Đáp án đúng là:1
Câu 404:
404

Đáp án đúng là:3
Câu 405:
405

Đáp án đúng là:1
thue xe da nang - thue xe du lich da nang

Nếu bạn thấy hay đừng tiếc 1 phút để chia sẻ hoặc nêu cảm nhận của mình bên dưới nhé !

450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất
4.28 (85.61%) 107 votes