450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất

Phần 8: từ câu 316-360 (450 câu hỏi sát hạch lái xe)

Câu 316:
316

Đáp án đúng là:1
Câu 317:
317

Đáp án đúng là:2
Câu 318:
318

Đáp án đúng là:1
Câu 319:
319

Đáp án đúng là:2
Câu 320:
320

Đáp án đúng là:1,2
Câu 321:
321

Đáp án đúng là:1
Câu 322:
322

Đáp án đúng là:1
Câu 323:
323

Đáp án đúng là:4
Câu 324:
324

Đáp án đúng là:2
Câu 325:
325

Đáp án đúng là:1
Câu 326:
326

Đáp án đúng là:2
Câu 327:
327

Đáp án đúng là:2
Câu 328:
328

Đáp án đúng là:2
Câu 329:
329

Đáp án đúng là:2
Câu 330:
330

Đáp án đúng là:1
Câu 331:
331

Đáp án đúng là:1
Câu 332:
332

Đáp án đúng là:1
Câu 333:
333

Đáp án đúng là:2
Câu 334:
334

Đáp án đúng là:1
Câu 335:
335

Đáp án đúng là:2
Câu 336:
336

Đáp án đúng là:1,2
Câu 337:
337

Đáp án đúng là:1
Câu 338:
338

Đáp án đúng là:2
Câu 339:
339

Đáp án đúng là:3
Câu 340:
340

Đáp án đúng là:3
Câu 341:
341

Đáp án đúng là:2
Câu 342:
342

Đáp án đúng là:1
Câu 343:
343

Đáp án đúng là:2
Câu 344:
344

Đáp án đúng là:2
Câu 345:
345

Đáp án đúng là:3
Câu 346:
346

Đáp án đúng là:2
Câu 347:
347

Đáp án đúng là:2
Câu 348:
348

Đáp án đúng là:3
Câu 349:
349

Đáp án đúng là:1
Câu 350:
350

Đáp án đúng là:3
Câu 351:
351

Đáp án đúng là:3
Câu 352:
352

Đáp án đúng là:1
Câu 353:
353

Đáp án đúng là:3
Câu 354:
354

Đáp án đúng là:2
Câu 355:
355

Đáp án đúng là:3
Câu 356:
356

Đáp án đúng là:2
Câu 357:
357

Đáp án đúng là:1
Câu 358:
358

Đáp án đúng là:4
Câu 359:
359

Đáp án đúng là:3
Câu 360:
360

Đáp án đúng là:1
thue xe da nang - thue xe du lich da nang

Nếu bạn thấy hay đừng tiếc 1 phút để chia sẻ hoặc nêu cảm nhận của mình bên dưới nhé !

450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất
4.28 (85.61%) 107 votes