450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất

Phần 7: từ câu 271-315 của 450 câu hỏi sát hạch lái xe

Câu 271:
271

Đáp án đúng là:2
Câu 272:
272

Đáp án đúng là:4
Câu 273:
273

Đáp án đúng là:2
Câu 274:
274

Đáp án đúng là:2
Câu 275:
275

Đáp án đúng là:1
Câu 276:
276

Đáp án đúng là:2
Câu 277:
277

Đáp án đúng là:1
Câu 278:
278

Đáp án đúng là:2
Câu 279:
279

Đáp án đúng là:3
Câu 280:
280

Đáp án đúng là:2
Câu 281:
281

Đáp án đúng là:1
Câu 282:
282

Đáp án đúng là:3
Câu 283:
283

Đáp án đúng là:2
Câu 284:
284

Đáp án đúng là:2
Câu 285:
285

Đáp án đúng là:1
Câu 286:
286

Đáp án đúng là:4
Câu 287:
287

Đáp án đúng là:1
Câu 288:
288

Đáp án đúng là:4
Câu 289:
289

Đáp án đúng là:1,2
Câu 290:
290

Đáp án đúng là:1
Câu 291:
291

Đáp án đúng là:2
Câu 292:
292

Đáp án đúng là:3
Câu 293:
293

Đáp án đúng là:2
Câu 294:
294

Đáp án đúng là:2
Câu 295:
295

Đáp án đúng là:2
Câu 296:
296

Đáp án đúng là:1
Câu 297:
297

Đáp án đúng là:2
Câu 298:
298

Đáp án đúng là:2
Câu 299:
299

Đáp án đúng là:1,2
Câu 300:
300

Đáp án đúng là:1
Câu 301:
301

Đáp án đúng là:3
Câu 302:
302

Đáp án đúng là:1
Câu 303:
303

Đáp án đúng là:2
Câu 304:
304

Đáp án đúng là:1
Câu 305:
305

Đáp án đúng là:3
Câu 306:
306

Đáp án đúng là:2
Câu 307:
307

Đáp án đúng là:1
Câu 308:
308

Đáp án đúng là:1
Câu 309:
309

Đáp án đúng là:1
Câu 310:
310

Đáp án đúng là:3
Câu 311:
311

Đáp án đúng là:1
Câu 312:
312

Đáp án đúng là:3
Câu 313:
313

Đáp án đúng là:3
Câu 314:
314

Đáp án đúng là:3
Câu 315:
315

Đáp án đúng là:2
thue xe da nang - thue xe du lich da nang

Nếu bạn thấy hay đừng tiếc 1 phút để chia sẻ hoặc nêu cảm nhận của mình bên dưới nhé !

450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất
4.28 (85.61%) 107 votes