450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất

Phần 6: từ câu 226-270 (450 câu hỏi sát hạch lái xe)

Câu 226:
226

Đáp án đúng là:1
Câu 227:
227

Đáp án đúng là:1
Câu 228:
228

Đáp án đúng là:2
Câu 229:
229

Đáp án đúng là:1
Câu 230:
230

Đáp án đúng là:1
Câu 231:
231

Đáp án đúng là:2
Câu 232:
232

Đáp án đúng là:1
Câu 233:
233

Đáp án đúng là:3,4
Câu 234:
234

Đáp án đúng là:1
Câu 235:
235

Đáp án đúng là:1,2
Câu 236:
236

Đáp án đúng là:1,2
Câu 237:
237

Đáp án đúng là:2
Câu 238:
238

Đáp án đúng là:1,2
Câu 239:
239

Đáp án đúng là:1
Câu 240:
240

Đáp án đúng là:1,2
Câu 241:
241

Đáp án đúng là:1
Câu 242:
242

Đáp án đúng là:1,2
Câu 243:
243

Đáp án đúng là:1
Câu 244:
244

Đáp án đúng là:1,2
Câu 245:
245

Đáp án đúng là:1
Câu 246:
246

Đáp án đúng là:2
Câu 247:
247

Đáp án đúng là:1
Câu 248:
248

Đáp án đúng là:3
Câu 249:
249

Đáp án đúng là:2
Câu 250:
250

Đáp án đúng là:1
Câu 251:
251

Đáp án đúng là:1
Câu 252:
252

Đáp án đúng là:2
Câu 253:
253

Đáp án đúng là:3
Câu 254:
254

Đáp án đúng là:3
Câu 255:
255

Đáp án đúng là:1
Câu 256:
256

Đáp án đúng là:3
Câu 257:
257

Đáp án đúng là:1
Câu 258:
258

Đáp án đúng là:3
Câu 259:
259

Đáp án đúng là:1
Câu 260:
260

Đáp án đúng là:4
Câu 261:
261

Đáp án đúng là:1
Câu 262:
262

Đáp án đúng là:2
Câu 263:
263

Đáp án đúng là:1
Câu 264:
264

Đáp án đúng là:3
Câu 265:
265

Đáp án đúng là:1
Câu 266:
266

Đáp án đúng là:2
Câu 267:
267

Đáp án đúng là:2
Câu 268:
268

Đáp án đúng là:1
Câu 269:
269

Đáp án đúng là:2
Câu 270:
270

Đáp án đúng là:1
thue xe da nang - thue xe du lich da nang

Nếu bạn thấy hay đừng tiếc 1 phút để chia sẻ hoặc nêu cảm nhận của mình bên dưới nhé !

450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất
4.28 (85.61%) 107 votes