450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất

Phần 5: từ câu 181 – 225 (450 câu hỏi sát hạch lái xe)

Câu 181:
181

Đáp án đúng là:1,2
Câu 182:
182

Đáp án đúng là:1,2
Câu 183:
188

Đáp án đúng là:1,2
Câu 184:
184

Đáp án đúng là:1,2
Câu 185:
185

Đáp án đúng là:1,2
Câu 186:
186

Đáp án đúng là:1,2
Câu 187:
187

Đáp án đúng là:2
Câu 188:
188

Đáp án đúng là:2
Câu 189:
189

Đáp án đúng là:1
Câu 190:
190

Đáp án đúng là:2,3
Câu 191:
191

Đáp án đúng là:1,2
Câu 192:
192

Đáp án đúng là:1,2
Câu 193:
193

Đáp án đúng là:2,3
Câu 194:
1194

Đáp án đúng là:1,3
Câu 195:
1195

Đáp án đúng là:1,4
Câu 196:
1196

Đáp án đúng là:2,3
Câu 197:
1197

Đáp án đúng là:1,2
Câu 198:
1198

Đáp án đúng là:1,2
Câu 199:
1199

Đáp án đúng là:1,3
Câu 200:
200

Đáp án đúng là:1,2
Câu 201:
201

Đáp án đúng là:1
Câu 202:
202

Đáp án đúng là:2
Câu 203:
203

Đáp án đúng là:2
Câu 204:
204

Đáp án đúng là:1
Câu 205:
205

Đáp án đúng là:1,2
Câu 206:
206

Đáp án đúng là:2
Câu 207:
207

Đáp án đúng là:2
Câu 208:
208

Đáp án đúng là:1
Câu 209:
209

Đáp án đúng là:1
Câu 210:
210

Đáp án đúng là:2
Câu 211:
211

Đáp án đúng là:1
Câu 212:
212

Đáp án đúng là:3
Câu 213:
213

Đáp án đúng là:1,2
Câu 214:
214

Đáp án đúng là:1,3
Câu 215:
215

Đáp án đúng là:1
Câu 216:
216

Đáp án đúng là:2
Câu 217:
217

Đáp án đúng là:2
Câu 218:
218

Đáp án đúng là:3
Câu 219:
219

Đáp án đúng là:1
Câu 220:
220

Đáp án đúng là:2
Câu 221:
221

Đáp án đúng là:1,2
Câu 222:
222

Đáp án đúng là:4
Câu 223:
223

Đáp án đúng là:1,2
Câu 224:
224

Đáp án đúng là:3
Câu 225:
225

Đáp án đúng là:4
thue xe da nang - thue xe du lich da nang

Nếu bạn thấy hay đừng tiếc 1 phút để chia sẻ hoặc nêu cảm nhận của mình bên dưới nhé !

450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất
4.28 (85.61%) 107 votes