450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất

Phần 4: từ câu 136 – 180 (450 câu hỏi sát hạch lái xe)

Câu 136:
136

Đáp án đúng là:3
Câu 137:
137

Đáp án đúng là:4
Câu 138:
100%

Đáp án đúng là:2
Câu 139:
139

Đáp án đúng là:1
Câu 140:
140

Đáp án đúng là:1
Câu 141:
141

Đáp án đúng là:2
Câu 142:
142

Đáp án đúng là:3
Câu 143:
143

Đáp án đúng là:4
Câu 144:
144

Đáp án đúng là:1
Câu 145:
145

Đáp án đúng là:2
Câu 146:
146

Đáp án đúng là:1
Câu 147:
147

Đáp án đúng là:2
Câu 148:
148

Đáp án đúng là:2
Câu 149:
149

Đáp án đúng là:2
Câu 150:
150

Đáp án đúng là:2
Câu 151:
151

Đáp án đúng là:2
Câu 152:
152

Đáp án đúng là:1,2
Câu 153:
153

Đáp án đúng là:2
Câu 154:
154

Đáp án đúng là:1,2
Câu 155:
155

Đáp án đúng là:1,3
Câu 156:
156

Đáp án đúng là:2,3
Câu 157:
157

Đáp án đúng là:1
Câu 158:
158

Đáp án đúng là:1,3
Câu 159:
159

Đáp án đúng là:2,3
Câu 160:
160

Đáp án đúng là:1,3
Câu 161:
161

Đáp án đúng là:1,2
Câu 162:
162

Đáp án đúng là:1
Câu 163:
163

Đáp án đúng là:1,2
Câu 164:
164

Đáp án đúng là:1,2
Câu 165:
165

Đáp án đúng là:1,2
Câu 166:
166

Đáp án đúng là:3
Câu 167:
167

Đáp án đúng là:1,3
Câu 168:
168

Đáp án đúng là:1
Câu 169:
169

Đáp án đúng là:1,2
Câu 170:
170

Đáp án đúng là:1,2
Câu 171:
171

Đáp án đúng là:2
Câu 172:
172

Đáp án đúng là:1
Câu 173:
173

Đáp án đúng là:1
Câu 174:
174

Đáp án đúng là:3
Câu 175:
175

Đáp án đúng là:2
Câu 176:
176

Đáp án đúng là:1,2
Câu 177:
177

Đáp án đúng là:1,2
Câu 178:
178

Đáp án đúng là:1,2
Câu 179:
179

Đáp án đúng là:1,2
Câu 180:
180

Đáp án đúng là:1,2
thue xe da nang - thue xe du lich da nang

Nếu bạn thấy hay đừng tiếc 1 phút để chia sẻ hoặc nêu cảm nhận của mình bên dưới nhé !

450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất
4.28 (85.61%) 107 votes