450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất

Phần 3: từ câu 91 – 135 (450 câu hỏi sát hạch lái xe)

Câu 91:
câu 91

Đáp án đúng là:3
Câu 92:
câu 92

Đáp án đúng là:1
Câu 93:
câu 93

Đáp án đúng là:1
Câu 94:
câu 94

Đáp án đúng là:3
Câu 95:
câu 99

Đáp án đúng là:1
Câu 96:
câu 96

Đáp án đúng là:1,2
Câu 97:
câu 97

Đáp án đúng là:1
Câu 98:
câu 98

Đáp án đúng là:1,2
Câu 99:
câu 99

Đáp án đúng là:1,2
Câu 100:
câu 100

Đáp án đúng là:1
Câu 101:
câu 101

Đáp án đúng là:2
Câu 102:
câu 102

Đáp án đúng là:1,2
Câu 103:
câu 103

Đáp án đúng là:1,2
Câu 104:
câu 104

Đáp án đúng là:1,2
Câu 105:
câu 105

Đáp án đúng là:3
Câu 106:
câu 106

Đáp án đúng là:1,2
Câu 107:
câu 107

Đáp án đúng là:2
Câu 108:
câu 108

Đáp án đúng là:3
Câu 109:
câu 109

Đáp án đúng là:1,2
Câu 110:
câu 110

Đáp án đúng là:2
Câu 111:
câu 111

Đáp án đúng là:2
Câu 112:
câu 112

Đáp án đúng là:2
Câu 113:
câu 113

Đáp án đúng là:3,2
Câu 114:
câu 114

Đáp án đúng là:3
Câu 115:
câu 115

Đáp án đúng là:1
Câu 116:
câu 116

Đáp án đúng là:2
Câu 117:
câu 117

Đáp án đúng là:2
Câu 118:
câu 118

Đáp án đúng là:3
Câu 119:
câu 119

Đáp án đúng là:2
Câu 120:
câu 120

Đáp án đúng là:1
Câu 121:
câu 121

Đáp án đúng là:2
Câu 122:
câu 122

Đáp án đúng là:1,3
Câu 123:
câu 123

Đáp án đúng là:2
Câu 124:
câu 124

Đáp án đúng là:2
Câu 125:
câu 125

Đáp án đúng là:3
Câu 126:
câu 126

Đáp án đúng là:1
Câu 127:
câu 127

Đáp án đúng là:1
Câu 128:
câu 128

Đáp án đúng là:2
Câu 129:
câu 129

Đáp án đúng là:1
Câu 130:
câu 130

Đáp án đúng là:1,2
Câu 131:
câu 131

Đáp án đúng là:2
Câu 132:
câu 132

Đáp án đúng là:4
Câu 133:
câu 133

Đáp án đúng là:3
Câu 134:
câu 134

Đáp án đúng là:1
Câu 135:
câu 135

Đáp án đúng là:3
thue xe da nang - thue xe du lich da nang

Nếu bạn thấy hay đừng tiếc 1 phút để chia sẻ hoặc nêu cảm nhận của mình bên dưới nhé !

450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất
4.28 (85.61%) 107 votes