450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất

Phần 2: từ câu 46 – 90 (450 câu hỏi sát hạch lái xe)

Câu 46:
câu 46

Đáp án đúng là:2,3
Câu 47:
câu 47

Đáp án đúng là:2
Câu 48:
câu 48

Đáp án đúng là:1,2
Câu 49:
câu 49

Đáp án đúng là:1
Câu 50:
câu 50

Đáp án đúng là:2
Câu 51:
câu 51

Đáp án đúng là:2
Câu 52:
câu 52

Đáp án đúng là:1
Câu 53:
câu 53

Đáp án đúng là:1,2
Câu 54:
câu 54

Đáp án đúng là:1
Câu 55:
câu 55

Đáp án đúng là:2
Câu 56:
câu 56

Đáp án đúng là:2
Câu 57:
câu 57

Đáp án đúng là:1
Câu 58:
câu 58

Đáp án đúng là:2
Câu 59:
câu 59

Đáp án đúng là:2
Câu 60:
câu 60

Đáp án đúng là:2
Câu 61:
Trên đường có nhiều làn đường, ngườí điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng ?
câu 61

Đáp án đúng là:1,3
Câu 62:
câu 62

Đáp án đúng là:2
Câu 63:
câu 63

Đáp án đúng là:1,2
Câu 64:
câu 64

Đáp án đúng là:2
Câu 65:
câu 65

Đáp án đúng là:1,2
Câu 66:
câu 66

Đáp án đúng là:1
Câu 67:
câu 67

Đáp án đúng là:1
Câu 68:
câu 68

Đáp án đúng là:2,3
Câu 69:
câu 69

Đáp án đúng là:3
Câu 70:
câu 70

Đáp án đúng là:1,2
Câu 71:
câu 71

Đáp án đúng là:2
Câu 72:
câu 72

Đáp án đúng là:3
Câu 73:
câu 73

Đáp án đúng là:3
Câu 74:
câu 74

Đáp án đúng là:1
Câu 75:
câu 75

Đáp án đúng là:1,2
Câu 76:
câu 76

Đáp án đúng là:2
Câu 77:
câu 77

Đáp án đúng là:2
Câu 78:
câu 78

Đáp án đúng là:1,2
Câu 79:
câu 79

Đáp án đúng là:2
Câu 80:
câu 80

Đáp án đúng là:3
Câu 81:
câu 81

Đáp án đúng là:3
Câu 82:
câu 82

Đáp án đúng là:1,2
Câu 83:
câu 83

Đáp án đúng là:3
Câu 84:
câu 84

Đáp án đúng là:3
Câu 85:
câu 85

Đáp án đúng là:1
Câu 86:
câu 86

Đáp án đúng là:3
Câu 87:
câu 87

Đáp án đúng là:1
Câu 88:
câu 88

Đáp án đúng là:1,3
Câu 89:
câu 89

Đáp án đúng là:1
Câu 90:
câu 90

Đáp án đúng là:2
thue xe da nang - thue xe du lich da nang

Nếu bạn thấy hay đừng tiếc 1 phút để chia sẻ hoặc nêu cảm nhận của mình bên dưới nhé !

450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất
4.28 (85.61%) 107 votes