450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất

Phần 10: từ câu 406-450 (450 câu hỏi sát hạch lái xe)

Câu 406:
406

Đáp án đúng là:3
Câu 407:
407

Đáp án đúng là:2
Câu 408:
408

Đáp án đúng là:3
Câu 409:
409

Đáp án đúng là:2
Câu 410:
410

Đáp án đúng là:1
Câu 411:
411

Đáp án đúng là:2
Câu 412:
412

Đáp án đúng là:1
Câu 413:
413

Đáp án đúng là:1
Câu 414:
414

Đáp án đúng là:2
Câu 415:
415

Đáp án đúng là:2
Câu 416:
416

Đáp án đúng là:3
Câu 417:
417

Đáp án đúng là:3
Câu 418:
418

Đáp án đúng là:2
Câu 419:
419

Đáp án đúng là:3
Câu 420:
420

Đáp án đúng là:3
Câu 421:
421

Đáp án đúng là:2
Câu 422:
422

Đáp án đúng là:3
Câu 423:
423

Đáp án đúng là:2
Câu 424:
424

Đáp án đúng là:2
Câu 425:
425

Đáp án đúng là:2
Câu 426:
426

Đáp án đúng là:3
Câu 427:
427

Đáp án đúng là:4
Câu 428:
428

Đáp án đúng là:1,2
Câu 429:
429

Đáp án đúng là:2
Câu 430:
430

Đáp án đúng là:3
Câu 431:
431

Đáp án đúng là:2
Câu 432:
432

Đáp án đúng là:1
Câu 433:
433

Đáp án đúng là:2
Câu 434:
434

Đáp án đúng là:2
Câu 435:
435

Đáp án đúng là:3
Câu 436:
436

Đáp án đúng là:3
Câu 437:
437

Đáp án đúng là:2
Câu 438:
438

Đáp án đúng là:1
Câu 439:
439

Đáp án đúng là:1,3
Câu 440:
440

Đáp án đúng là:3,4
Câu 441:
441

Đáp án đúng là:2
Câu 442:
442

Đáp án đúng là:3
Câu 443:
443

Đáp án đúng là:3
Câu 444:
444

Đáp án đúng là:2
Câu 445:
445

Đáp án đúng là:2
Câu 446:
446

Đáp án đúng là:2
Câu 447:
447

Đáp án đúng là:1,2
Câu 448:
448

Đáp án đúng là:3
Câu 449:
449

Đáp án đúng là:1
Câu 450:
450

Đáp án đúng là:2
thue xe da nang - thue xe du lich da nang

Thấy hay hãy bấm like và đừng quên nêu cảm nhận của mình về phần mềm này nhé !

450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất
4.28 (85.61%) 107 votes